Kontakt oss


Dersom du ønsker å etablere et kundeforhold med oss ta kontakt med en av våre salgsagenter. Vårt hovedkontor på Ski er betjent alle hverdager fra 08.00-16.00

SALG

Midt og nordnorge -Bjørnar Pedersen 95132193
Sør og østlandet – Fridtjof Hansen 90183733

HOVEDKONTOR

Inter-Sun AS, Pb 104 Anolitveien 5, 1401 Ski
Tel: +64 85 53 00 E-post: post@inter-sun.no

Følg oss


Instagram
Facebook
Zavanna

Om better cotton


Better Cotton er et initiativ som arbeider med å gjøre den globale bomullsdyrkingen bedre for miljøet og menneskene som dyrker den. Better Cotton er et initiativ som arbeider med å gjøre den globale bomullsdyrkingen bedre for miljøet og menneskene som dyrker den. Bomull er en viktig fiber i produktene til Zavanna, og vi som medlem av Better Cotton har forpliktet oss til å forbedre bomullsdyrkingen globalt sammen med Better Cotton. I tillegg har vi forpliktet oss til at minst 50% av bomullen vi kjøper er «mer bærekraftig bomull» innen 2025. Med «mer bærekraftig bomull» mener vi Better Cotton, resirkulert bomull og organisk bomull.
Better Cotton kommer fra et system av massebalanse. Det betyr at Better Cotton ikke er fysisk sporbart i et produkt. Imidlertid drar Better Cotton bønder nytte av etterspørselen etter Better Cotton i tilsvarende volumer som vi kjøper inn. Du kan lese mer om massebalanse her. Så ved å kjøpe bomullsprodukter fra Zavanna støtter du Better Cotton bønder som har et mer effektivt vannforbruk, tar bedre vare på jordsmonnet og det biologiske mangfoldet, reduserer bruk av skadelige kjemikalier og respekterer arbeidsrettigheter for ansatte.

Etisk handel Norge


I samarbeid med Etisk handel Norge har Inter-Sun utviklet en policy for bærekraftig forretningspraksis, og retningslinjer som alle våre leverandører må forplikte seg til å følge. Du kan finne vår policy her, og retningslinjene for våre leverandører her. Dyrevelferd er en viktig del av samfunnsansvaret til Inter-Sun. Inter-Sun har tatt et standpunkt at vi ikke produserer klær med pels fra dyr som er oppdrettet eller fanget utelukkende eller spesielt for pelsens skyld. Dyrevelferd er også inkludert i Inter-Sun sine etiske retningslinjer hvor det er satt tydelige krav til våre leverandører.

Bærekraft og samfunnsansvar


Rapporteringsåret 2021
Rapporteringsåret 2022

Har du spørsmål om hvordan vi jobber med bærekraft og
samfunnsansvar kan du kontakt oss på e-post: post@zavanna.no