Privacy Policy

Inter-Sun AS

Personvernerklæring publisert, 17.08.2018

Selskapene Inter-Sun AS og Retail Management AS er opptatt av å beskytte og respektere personvernet i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27.april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR) og den tilsvarende norske iverksettelse av personvernforordningen.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av selskapene Inter-Sun AS og Retail Management AS behandlingsansvarlig for selskapenes behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre forretningsforbindelser:
Firmanavn, Navn, brukernavn, rolle, telefonnummer, e-postadresse.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder i butikk dersom det er gitt eksplisitt samtykke til det som medlem i vår kundeklubb:
Telefonnummer og eller e-post, samt hvilken butikk du er tilknyttet.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter den avtale vi har med forretningsforbindelser og kunder

Vi benytter opplysningene i kundeklubben til å kunne gi deg informasjon, tilbud og service.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om firmanavn, navn, brukernavn, telefonnummer, e-postadresse navn, benyttes for å oppfylle inngåtte avtaler.

Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service via SMS og nyhetsbrev. Grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt avtaleforhold og eller samtykke.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtale og eller samtykke utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som databehandlere. Databehandlere for medlemmer av vår kundeklubb er Link Mobility og Godt Sagt.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med avtaleforhold lagres i vårt aktive kunderegister så lenge kundeforholdet eksisterer og i henhold til det enhver tid gjeldende lovverk.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Man kan til enhver tid kreve å bli slettet der kundeforholdet i butikk er etablert ved samtykke. Det er ingen bindingstid i kundeklubben.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at det kan kreves innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Informasjonskapsler

Vi benytter kun informasjonskaplser på logg inn siden som er en bedriftskunde side. Denne informasjonen er utelukkende for å bekrefte riktig kunde og gi tilgang til den lukkede delen av nettsiden. Les mer på https://no.wikipedia.org/wiki/Informasjonskapsel

Hvordan kan jeg unngå informasjonskapslene?

Du kan blokkere informasjonskapslene og samtidig få tilgang til mesteparten av innholdet, men vær klar over at det vil kunne føre til at noe funksjonalitet på nettsiden ikke virker optimalt. Hvordan du håndterer informasjonskapslene i de vanligste nettleserne kan du lese om her:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

Hvordan kan jeg slette informasjonskapslene?

På nyere Internett-lesere kan du slette dine informasjonskapsler ved snarveistastene: CTRL + SHIFT + Delete. Dersom dette ikke fungerer kan du klikke på din relevante link under:
Google Chrome
Safari
Firefox

Husk: Benytter du flere Internett-lesere, må du slette informasjonskapslene på hver enkelt leser.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

 • Epost: post@inter-sun.no
 • Vanlig post forretningsforbindelser:
  • Inter-Sun AS
   Anolitveien 5
   1400 Ski
 • Vanlig post kundeklubb medlemmer
  • Retail Management AS
   Anolitveien 5
   1400 Ski
 • Telefon: 64 85 53 00
 • Eller ved direkte henvendelse til en av våre butikker som vil ekspedere forespørselen